2012-10-11

Succé för Centerpartiet i Stockholms stads budget 2013

 Under onsdagen presenterades Alliansens nya budget för Stockholm och det är en budget med både stora investeringar och sänkt skatt. Rejäla satsningar görs på skola och social omsorg samtidigt som skattesänkningen på 15 öre innebär att Stockholm 2013 har näst lägst kommunalskatt i hela landet. Sänkt skatt innebär ökad valfrihet och detta är givetvis något vi i Centerpartiet är mycket glada för.

För Centerpartiets del har budgetarbetet lett till framgång i flera av våra viktigaste Stockholmsfrågor:

På miljöområdet trappar vi upp arbetet för ett fossilfritt Stockholm 2050 genom att bl.a. göra stadens organisation fossiloberoende redan 2030, vi ska leva upp till regeringens mål om 50 procent matavfallsinsamling 2018 och vi kämpar hårt för att få införa dubbdäcksavgifter i staden och på så vis förbättra luftkvaliteten. Vi kommer att kartlägga och testa historiskt förorenade områden för att människor ska kunna känna sig trygga i sin närmiljö. Dessutom införs något vi kallar miljöspetsområden där ny miljöteknik ska kunna testas vid byggnation och en inventering görs av alla stadens fastigheter för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller. För att vi ska kunna nå våra miljömål, och få en bättre stadsmiljö, är det även av största vikt att cyklingen fortsätter öka. Under året kommer cykelmiljarden rivstarta med investeringar på 180 miljoner. Det blir fler cykelpumpar, cykelgator där bilarna får anpassa sig efter cyklisterna införs, ett cykelvarumärke tas fram, fler cykelparkeringar ska till och flera enkelriktade gator görs dubbelriktade för cyklister. Dessutom kommer vi inrätta en cykeljourstyrka som på kort tid kan rycka ut för att åtgärda enklare grejer för cyklisterna. Det kan handla om att sopa bort krossat glas, fylla igen farliga gropar eller sätta upp speglar i en knepig korsning.

För en mer levande och spännande stadsmiljö har budgetarbetet inneburit stora framgångar. Genomgående ska staden arbeta med något vi kallar idéburen stadsförbättring eller ”tactical urbanism”. Det innebär att man bättre tar tillvara medborgarinitiativ och öppnar upp för alternativ användning av döda ytor. Det kan t.ex. vara i form av stadsodling, gatukonst eller något helt nytt förslag. Som en del i detta kommer staden även stänga av en större gata i innerstaden under sommarens helger för biltrafik och därmed istället ge plats för torghandel, matupplevelser och ett myller av folkliv. Vi har även fått igenom att ett omfattande ljusprogram ska arbetas fram och ge större möjligheter att använda vintermörkret som en scen för ljuskonst bl.a. med färgglada ljusprojiceringar på fasader och vacker belysning av stadens broar. Givetvis kommer även de nya tillstånden som ska utfärdas till s.k. food trucks innebära mer liv i staden. I övrigt ska en stor genomlysning göras i alla stadens nämnder och bolag för att sålla ut onödiga och förlegade regler som försvårar tillvaron för både individer och näringsliv. Vi har dessutom fått mer pengar till naturreservaten och när Årsta holmar nu blir en del av det nya naturreservatet Årstaskogen kommer det anläggas en gångbro så att även stockholmare utan båt kan uppleva den fantastiska miljön på holmarna.

Ett urval från nyhetsrapporteringen om budgeten:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-ska-bli-cykelstad_7565050.svd
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nu-fordubblar-vi-satsningen-pa-feriejobb-for-unga
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankt-skatt-for-stockholmarna-nasta-ar_7570040.svd
http://www.dn.se/sthlm/skatten-i-stockholm-sanks-med-15-ore
http://www.dn.se/blogg/viktor/2012/10/10/stockholmsordlistan-vecka-41/
http://www.direktpress.se/sodermalmsnytt/Nyheter/Staden-bygger-bro-till-Arsta-holmar/
http://www.direktpress.se/sodermalmsnytt/Nyheter/Full-gas-for-food-trucks-i-stan/
http://www.metro.se/nyheter/alliansbudget-utan-tecken-pa-kristider/EVHljk!x6nOUlc4JSQuE/

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det där med att stänga av en gata på helgen är smått visionärt och i förlängningen tycker jag man skulle kunna utöka till hela områden i innerstan på helgerna, hela året! Fantastiskt att kunna vistas i stan med barnen och andas frisk luft, njuta av friden och slippa vrålandet från bilarna... Ja, vi har också två bilar och pendlar med dem till jobbet osv, det är ingen motsättning i det. Lycka till med ditt arbete, Per!

Nils Lindholm sa...

15 öringen hur ligger den till i förhållande till kyrkornas ökade kostnader för 'matkön'?

Josef Baranyi sa...

1000-tals arbetstillfällen.
Fullt genomförbart inom max 3-5 år för hela landet. Redan till nästa vår, om vi sätter igång NU! kan minst 50 st cykeltaxin vara i tjänst med ca. 150 arbetshungriga ungdomar i Stockholm. Kostnad drygt 1 miljon.Med minst 200 st kommunalt ägda multifunktionella cykeltaxi att åka i GRATIS innanför Stockholms tullar skulle ge 500 miljövänliga arbets-tillfällen i minst 7-8 månader /år. För hela Sverige skulle cykeltaxi kunna generera minst 6000 arbetstillfällen till de mest utsatta. Dvs. Ungdomen. 1000-tals bilister skulle lämna bilen hemma. Även cyklisternas antal skulle minska. Och därmed även olyckorna. "Lilla" Köpenhamn har ju ca. 250 st cykeltaxi i rörelse. Ystad har 10 st kommunalt ägda cykeltaxin som genererar 40-50 arbetstillfällen på sommaren.Varför står Sverige på grott stadiet gällande denna miljövänliga och mycket stora arbetsgivande resurs?" Man kan inte använda den året runt!"
Nej, det kan man inte med 2,5 miljoner fritidsbåtar heller! Tillverkning skulle ske på hemmaplan i yrkesskolor utan konkurrens om arbetsplatser. Även det ger såväl arbetstillfällen som nyttig yrkesutbildning i olika yrken. Den som åker cykeltaxi åker inte bil. " - Stockholm ska bli en cykelstad i världsklass och som på sikt ska mäta sig med Köpenhamn och Amsterdam." Sa Per Ankersjö. Med mitt förslag kan vi vara ännu bättre än Köpenhamn och Amsterdam.
Det är sant som en EU parlamentariker uttryckte sig. - Inget land i Världen har råd att i längden betala för icke utfört arbete. Mitt förslag skulle minska på arbetslösheten samtidigt som ungdomarna kommer in i det dagliga arbetslivet och därmed bättre kan rustas för kommande ansvar för sitt eget liv. Med 100-tals gratis åkande cykeltaxin i rörelse behövs det mindre bilar och cyklar. och det skulle vara lättare framkomligt för nyttotrafiken och invånarna skulle kunna njuta av tystare miljö och friskare luft. Stockholm samt Sverige skulle hamna på Världskartan som "Världens miljövänligaste stad och land." Det är bråttom! De senaste veckorna (44-45) 2012 har minst 5000 personer mist sina arbeten i Sverige. Här finns meningsfull sysselsättning som samtidigt ger enorma miljövänliga fördelar för landet.Josef Baranyi

Anonym sa...

En cykeljourstyrka skulle behövts idag. fortfarande massa snö på cykelbanorna från FÖRRA veckans snöfall. Bedrövligt dåligt, och inte är det bättre på trottoarerna.