2012-09-14

Brunkebergstorg måste få förändras i grunden

Stockholm har den bästa chansen på länge att göra något åt spökmarken vid Brunkebergstorg när Swedbank flyttar och öppnar upp för liv och rörelse på en plats som i dagsläget är lika livlig som en infartsparkering.

Folklivsvisionen ser dock ut att skjutas i sank redan från början eftersom det är osäkert om det blir några bostäder i området på grund av att det är dubbelt så lönsamt att hyra ut lokalerna till kontor i ett av stadens mest centrala lägen. Så även om det blir en del bostäder kommer det att vara för få för att hålla igång torget. Det krävs större folkströmmar för att utveckla citys ingenmansland, vilket innebär att hotell vore en stor tillgång på platsen, precis som DN och en 40 år gammal stadsplanevision påpekar.

Men i vanlig ordning handlar nyheterna kring detta antingen om kontor, eller hotell eller bostäder eftersom många politiker i Stockholm är ovilliga att beakta att staden faktiskt kan förändras för att bättre överensstämma med dagens behov. Att en stadsplan från tidigt 70-tal ens kommer upp i sammanhanget säger en hel del om stadens framtidsfokus.

Ett sätt är att skapa ett attraktivt och modernt Brunkebergstorg är t.ex. att tillåta en food truck marknad som kan locka till sig folkströmmar från Sergels torg och Hamngatan. Detta besökstryck kan sedan förstärkas genom att staden tillåter fastighetsägarna att göra plats för både kontor och hotell och bostäder vid Brunkebergstorg genom att bygga på höjden.

Att sikta mot skyn är nämligen det bästa sättet att dra nytta av den dyraste och mest attraktiva marken i en storstads absoluta mitt. Det är därför man sällan hittar nya sjuvåningshus i andra städers CBDs.


Brunkeberg Food Park

1 kommentar:

bograhn sa...

I 50 år har politikerna låtit S Torg vara knarkarkvart. Man minns Kenta och Stoffe som i S Jarls filmer sprang omkring och hånade vanliga arbetade människor som gick till/från T-banan T-Centralen. Nu skall de dock ske. Men varje gång jag passerar så tänker jag på politikersveket.