2012-03-28

Tveksamt, Faktakollen

SvD:s Faktakoll ger idag Annie Lööf rött ljus för påståendet att när man höjde ingångslönerna 2009 så fick Sverige 34 000 färre jobb. Lööf byggde detta på en rapport som Konjunkturinstitutet lade fram 2010. Men det finns tveksamheter med granskningen.

Faktakollen intervjuar Juhana Vartiainen, chef för Konjunkturinstitutets enhet för forskning och makroekonomiska studier som säger:

"Vi har inte sagt att det per automatik blir 34 000 färre jobb. Att gruppen växer innebär i sig inte att de alla skulle bli oanställningsbara just på grund av det."

Baserat på detta, en intervju, ges Lööf rött ljus.

Men vad sade forskningschef Vartiainen när rapporten släpptes i oktober 2010? Jo till Dagens Nyheter sa han följande:

"Vi presenterar en kalkyl som visar att det kan vara tiotusentals individer i Sverige som kan beröras av minimilöner, individer som annars kanske skulle anställas av någon men som inte får ett jobb för att det finns en minimilön som förhindrar en anställning."

...vilket bland annat fick fackordförande Ella Niia att gå i taket och tala om borgerligt beställningsjobb.

Om det nu var ett beställningsjobb (sic) så verkar beställaren ha ändrats på två år. Dagens kommentarer från Vartiainen om att undersökningen innehåller "gissningar" och att det är "en fullständigt hypotetisk övning" (vilket ju de flesta nationalekonomiska modeller är) skiljer sig markant från språket när samme Vartainen sålde in rapporten till medierna 2010.

Googlar man Vartiainen så ser man att:

1. Han har sagt upp sig från KI men uttalar sig för dem.
2. Han jobbade för några år sedan som VD för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning - en ifrågasatt stiftelse. "De nära partipolitiska kopplingarna mellan socialdemokraterna och LO, i kombination med den politiska karaktären hos många frågor som föll inom FIEF:s forskningsområde, gjorde (dock) att de två andra fackliga centralorganisationerna TCO och SACO aldrig gick att intressera för ett samarbete i denna form." (källa Wikipedia)


Kan man ha en sådan position och ändå vara objektiv? Ja, självklart. Men om jag skrev för Faktakollen skulle det ändå, tillsammans med tidigare uttalanden från Vartiainen 2010, kanske ändå motivera att jag skulle vilja intervjua någon mer som kan styrka det hela. Vilket man alltså inte gjort. Trist.

Tveksamt, Vartiainen. Tveksamt, Faktakollen.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: