2011-11-17

Miljödebatt på budgetfullmäktige

Idag fortsatte Stockholms stads budgetfullmäktige med miljödebatt. Jag inledde med dessa ord:

År 2008 passerades en milstolpe. Det var då FN:s befolkningsfond UNFPA kunde konstatera att över hälften av alla människor på jorden bor i städer. Det har lett till att 80 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från städer. I Sverige är siffran lägre, här står städer och tätorter för 60 procent av utsläppen.


Det här kan man tycka olika saker om. Men det är fakta – och det ger oss en unik möjlighet att finna smarta lösningar på klimatproblemet. I Sverige ligger snittutsläppet per capita och år på ca 6 ton CO2. I Stockholm ligger det just nu på 3,4 ton. Man skulle alltså kunna säga att om man vill halvera sitt utsläpp så ska man flytta till Stockholm.


Nu är det inte fullt så enkelt och det vet jag men det ger en uppfattning om städernas potential.


Städernas potential uppmärksammas också allt mer i världen, speciellt när nationalstaterna misslyckas med att komma överens. I Europa har städernas borgmästare skrivit under ett avtal som heter Covenant of Mayors som anger ambitionen att gå längre än EU. Självklart är Stockholm med och vi driver dessutom ett aktivt arbete inom nätverken för Europas städer. Förra året satte Stockholm ribban för hur städer kan visa ledarskap då vi var den första staden som utnämndes till Europas Gröna Huvudstad.


Vi har i alliansen slagit fast att miljön och miljöpolitiken är en strategiskt viktig del i profileringen av Stockholm. Därför har vi inrättat Stadsmiljörådet och en funktion för detta på Stadsledningskontoret och därför kommer projektet Klimatsmarta Stockholmare på Miljöförvaltningen också att permanentas.


Nu har vi bara haft Stadsmiljörådet i ett halvår men min ambition är att SMR inte bara ska samordna och bereda miljöpolitiken ur ett bredare perspektiv, utan också skapa en större delaktighet bland KF:s politiska partier. Alla är med, och även om vi tycker olika så tycker jag det är viktigt att alla ges kunskap och insyn. Det är också någonting som uppskattas och upplevs som unikt när vi träffar representanter från städer internationellt.


Stockholm stad ska vara ett föredöme och visa ledarskap.


I gårdagens gruppledardebatt berättade jag om den dynamik som finns i arbetet med Norra Djurgårdsstaden som ingår i förre amerikanske presidenten Bill Clintons nätverk av städer som valts ut för sitt arbete med miljöstadsdelar som ska bli klimatpositiva. Och tidigare i höstas samlades hela Clinton Climate Initiative i NDS för att se hur vi arbetar och utbyta erfarenheter.


Vår utgångspunkt är att Stockholm ska leda genom att bedriva en tuff miljöpolitik, något som stockholmarna förväntar sig enligt den medborgarenkät som presenterades i våras. Men vi ska också vara en hubb för kunskapsutbyte och nätverkande, framför allt via Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Hållbara Järva. Miljöpolitik kan inte begränsas till kommungränsen eller till nationsgränsen. Den är global och vi har stora möjligheter att både lära andra och att lära själva genom att vara öppna. Självklart är både företag och högskolor knutna till det här arbetet. Och precis som Lotta Edholm sa i debatten igår bör vi fördjupa samarbetet med stadens universitet och högskolor inte minst när det gäller energi- och miljöteknik.


Vi kan också ge svenska och stockholmsbaserade cleantech-företag en välförtjänt skjuts genom att göra miljön till en del av Stockholms varumärke – och det är ett arbete som bedrivs av SBR via Klimatpakten som nu också kommer att samarbeta med MF – och ett kommande cleantech-kluster söder om Stockholm.


Jag brukar inte vara den som står längst fram när det gäller att öka utgifter. Jag brukar föredra att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt att åstadkomma saker.


Men jag är ändå stolt över de omfattande satsningar som vi i alliansen gör på miljöområdet.


Cykelmiljarden och övriga ambitioner på cykelområdet kommer att kickstarta en nödvändig förändring av hur vi tar oss fram i staden. Vi kommer att behöva minska andelen bilar i Stockholm. Det är en av de allra största utmaningarna vi står inför de närmaste 10 åren. Det handlar om framkomligheten och därmed samhällsekonomin i staden – men förstås också om att nå målet att bli en fossilfri stad 2050.


Den ökade ambitionen för matavfallsinsamling visar också på ledarskap. Stockholm har stora utmaningar som vi måste möta för att nå det nationella målet om 35 procent, det handlar om att samla in bland såväl Gamla stans gränder som i glesa villaområden. Men vi ska göra det och vi ska därmed se till att öka produktionen av biogas i regionen, tillsammans med marknadens aktörer.


MF får för andra året i rad en utökad budget. Klimatarbetet permanentas. Energicentrum fortsätter med sin viktiga verksamhet att hjälpa stadens förvaltningar och bolag med energieffektivisering. Miljöbilsprojektet fortsätter likaså med sitt viktiga upphandlingsprojekt och ambitionen att få bort fossilbilar och få fram fler elbilar.


Vi tillför även nya ambitioner när det gäller kemikaliearbetet och informationen av tillsynsarbetet gentemot stockholmarna. MF får också uppdraget att utforma färdplanen mot målet om en fossilfri stad 2050.


Vi ska också skriva färdplanen mot god kemisk och ekologisk status i våra sjöar och vattendrag, under 2012.


Med den här budgeten möter vi framtidens utmaningar och vi överträffar förväntningarna som finns hos alla miljöengagerade stockholmare.


Bifall till alliansens budgetförslag.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: