2011-11-15

Carema dagen efter

Det är viktigt att skilja på valfrihet och Carema.

Det är viktigt att skilja på privata utförare i allmänhet och Carema.

Det är viktigt att skilja på riskkapitalbolag i allmänhet och Carema.

Det är lätt att glömma detta när vi alla chockats av vanvård, skatteplanering, dåligt ledarskap och okänslig kommunikation den senaste tiden. Det utförs en mycket stor andel privat vård inom äldreomsorgen och de allra flesta privata välfärdsföretag som gör ett bra jobb och är intresserade av att patienter, brukare och kunder mår bra och är nöjda.

Jag tycker att de åtgärder som vi vidtar i Stockholms stad och de åtgärder som regeringen aviserade igår är väl avvägda. Inriktningen är att reflektera, städa och skapa tydliga spelregler. Inte i syfte att återgå till 70-talets Sverige utan att säkra kvaliteten i valfrihetssystemen och hos de privata utförarna. I Stockholms åtgärdspaket ingår å ena sidan att staden tar över Koppargården men samtidigt ska en äldrepeng införas vilket ökar och förbättrar valfriheten.

Vänsterdebattörer tar naturligtvis tillfället i akt och låter påskina att Carema är ett systemfel. Det kan jag inte gå med på. Carema är ett Carema-fel. Det som behöver förbättras är att kommun-Sverige behöver öka sin kompetens när det gäller att förhandla med företagsjurister, skriva avtal och sedan kontrollera att avtalen följs. När så inte sker ska brukare och beställare kunna kräva skadestånd.
- - -
Bloggar: Annie LööfJohan Hedin, Peter Andersson, Mikael Persson, Johan Westerholm
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om ,

2 kommentarer:

Anders Löwdin sa...

Hej igen Per!

Jag kan inte låta bli att peta i såren. :-)

Så eftersom du skriver att det är

"Det är viktigt att skilja på riskkapitalbolag i allmänhet och Carema."

Vad skiljer Carema från Attendo Care? Bägge är företagen riskkapitalister verksamma i äldreomsorgen och bägge har misskött sina åtaganden ......

Christian Valtersson sa...

hInstämmer helt med dina synpunkter Per. Märkligt om alla problem skulle ha med ägandet att göra. Uppenbart är de flesta av de lägst rankade äldreboendena i landet kommunalt ägda...