2011-10-12

Cykelmiljard, matavfallsinsamling och vattensatsningar

Nu har vi äntligen presenterat Stockholms stads budget för 2012. Några av de satsningar som jag och Centerpartiet vill lyfta fram med extra stolthet är:

Cykelmiljard. Vi satsar en miljard kronor på att bygga den kommande cykelplanens cykelbanor, stråk och andra lösningar, under perioden fram till 2018. Detta är den enskilt största investeringssatsningen som presenteras i budgeten.

En cykelstrategisk funktion direkt under kommunstyrelsen inrättas. Funktionen ska leda stadens cykelarbete. En tydlig signal om att cykling ska prioriteras framöver.


Matavfall. Vi ska höja ambitionen drastiskt och ska öka från dagens 8 procent till de 35 som regeringen har som mål (kan ev. bli 40 framöver). Insamling ska ske både från privathushåll och storkök, både kvarnar och kärl. Detta gör vi för att öka tillgången på biogas och för att Stockholm ska vara en miljöstad i världsklass.

Vattensatsningar. Stockholms stad ska ta fram en handlingsplan för hur stadens sjöar och vattendrag ska få en god kemisk och god ekologisk status fram till senast 2021, i enlighet med EU:s vattendirektiv. Vi ska starta med en plan gör restaurering av Bällstaån och genom att, förhoppningsvis tillsammans med Huddinge kommun, restaurera den del av sjön Magelungen som heter Fagersjöviken och som är på väg att växa igen.

Ett nytt naturreservat ska inrättas i Kyrkhamn, Hässelby. Åtta miljoner avsätts i extra skötselpengar för befintliga naturreservat.

Miljöförvaltningens budget ökar för andra året i rad, med nästan 10 procent, pengar som ska gå till kompetenshöjning, klimatinformation, kemikalieinformation och information till allmänheten om tillsynsarbetet mot butiker, restauranger med mera.

Med dessa satsningar får stadens budget, mycket tack vare Centerpartiet, en tydligt grön profil!
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Tony Kollberg sa...

GRYMT! Jag hörde om cykelmiljarden på radion i morse!

Jag är glad ända ner i själen idag :)

Hoppas det fortsätter i denna anda nu :)

Christian sa...

Cykelmiljoner ftw, men när exakt kommer cykelplanen?

Peter sa...

Cykel. Positivt