2011-10-20

C är ett miljöinriktat parti, det stämmer

Det är dags för Stockholms stad att ta sitt ansvar för insamling av matavfall för biogasproduktion. Detta har vi i stadshusalliansen enats om i budgeten för 2012. Det är ett ansvarsfullt och bra beslut för en stad som ska vara en miljöstad i världsklass.

SvD:s ledarblogg gillar inte detta. Den för det mesta kloke Claes Arvidsson tror inte att stockholmarna vill "hålla på och gegga med rester, ursköljda mjölkpaket, och jag vet inte allt". Ja så kan man sen det.

Arvidsson vill också se kalkylen. Och det ska han få. Vi ska utreda hur Stockholms stad kan nå regeringens mål om 35 procent insamling av matavfall. Inriktningen är att det ska finansieras inom avfallstaxan.

Centerpartiet driver på för en tydlig miljöprofil i styret av Stockholms stad och vi har lyckats bra med det. Det gagnar inte bara stockholmarna och miljön - det gagnar också alliansen att visa att man tar även miljöfrågorna på stort allvar.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Förstår inte det miljövänliga att förstöra Årsta Holmar ?

Man borde lämna holmarna och deras djurliv helt ifred med det lugn och den frid de har idag.

Jag blir rasande över ditt idiotförslag att öppna upp holmarna med allt det skrän och nedskräpning det kommer att medföra ! Har du sett Tanto en sommarsöndagmorgon ?

Centern har uppenbarligen sjunkit riktigt lågt nu...