2010-05-06

Första rödgröna ekonomiska utspelet leder till opinionsras

Det måste väl rimligen betraktas som ett monumentalt misslyckande och underbetyg att den första väljarundersökningen efter det att den rödgröna vänsteroppositionen lägger fram sin första kompromissade ekonomiska politik, visar på ett massivt ras för S, V och MP.

Det är inte konstigt med tanke på den "ha kakan och äta den"-karaktär som den rödgröna budgetmotionen har. De vill egentligen avskaffa jobbskatteavdraget men vågar inte fullt ut och får då istället trycka ur sig andra skattechocker, revival av fastighetsskatten och gamla paradnummer som höjd alkohol- och tobaksskatt med mera. Inget som imponerar. Vilket skulle bevisas.

Dagens undersökning visar inget entydigt om valresultatet, en opinionsundersökning gör ju som bekant ingen sommar, men den visar en sak: allting kan hända. De så kallade experter som gjort gällande att gapet varit så stort att alliansen måste göra en "historisk återhämtning" må ha rätt när det gäller statistiken, men tiderna förändras och saker och ting händer mycket snabbare för varje val.
- - -
Några av många bloggar idag: The Campaign Dossier, Gunnar Hökmark, Stefans konspirationer, Makthavare, PL&C, Dick Erixon, Jonas Pettersson, Amanda Brihed, Krassman, M-perspektiv, SvD:s ledarred, Soilander, Eva Buskas, Kent Persson, Per Altenberg, Seved Monke
- - -
Kolla Politometern. Andra intressanta bloggar om , , , , ,

3 kommentarer:

Kent K. sa...

Lite tankar om denna opinionsundersökning och att vissa media vill få det till att resultatet av undersökningen kan hänvisas till oppositionens presentation av sin skuggbudget!

Den påbörjades den 28/4, den 3/5 presenterade oppositionen sin budget.
1006 personer tillfrågades. Undersökningen gjordes under tot. 8 dagar. Det blir ca. 126 personer/dag. Det betyder att mellan den 28/4 tom den 2/5 (det är tot. 5 dagar) tillfrågades ca. 628 personer! Då skulle det återstå ca. 377 st. mellan den 3/5 och den 5/5, tre dagar. Är det i så fall rimligt att dessa 377 personer skulle ha reagerat så starkt på oppositionens budget att de vänt hela resultatet till att Alliansen tagit ledningen med 1,8%, om man då har i åtanke att de legat rejält under i alla undersökningar de senaste månaderna?

Om man vore lite konspiratorisk lagd kunde man nästan tro att den här undersökningen gjordes med "rätt" urval av personer, då den går totalt stick i stäv mot de undersökningar som presenterats de senaste månaderna!

Nemokrati sa...

Tveksamt om det här resultatet stämmer - en opinionsundersökning som påbörjades 28 april kan knappast ge kraftig respons på något som inte ägde rum förrän den 3 maj. Det tror jag inte på.

Att stödet till Miljöpartiet skulle sjunka drastiskt just som århundrades oljeutsläpp inträffar är inte heller särskilt troligt.

Och varför skulle folk ge sitt stöd åt Odell-politik som leder till skyhöga löner och bonusar för direktörerna i AP-fonderna? se http://komigenuva.wordpress.com/2010/02/15/hur-demokratiserat-blev-kina-och-ryssland-av-marknadsekonomin/

Eller till ett Centerparti - som svikit sina ideal å det grövsta samt låtit pantsätta Vattenfall i tysk kärnkraftssäkerhet, och ger sitt fulla stöd åt en avregleringspolitik som bl a gett vinterns skenande elpriser?

Eller fördenskull den euro-kramarpolitik som leder till att världsekonomin nu kollapsar?
http://www.dn.se/debatt/dags-att-pa-nytt-debattera-om-sverige-ska-infora-euron-1.1026443

Att folk skulle stödja en sådan allians för snabbast möjligta ekonomiska undergång tror jag inte ett dugg på.

Dessutom - Varför ska Sverige betala 25 miljarder som del i stödpaketet som nu planeras till euroomårdets greklandshjälp när vi inte ens är med i valutasamarbetet? I synnerhet när eurolandet Tyskland visar sig minst sagt ovilligt att hjälpa till?

Regeringen har ju ytterst tystlåtet den 3 mars 2010 beslutat om ett extra bidrag från Sverige till IMF om 25 miljarder som del av det stödpaketet som EU ska ge till Grekland. http://www.rod.se/beslutat-i-riksdagen/Sverige-ger-kredit-till-IMF/

Och Tyskland var det land som framför allt önskade att hjälpen till Grekland skulle gå via IMF - alltså vill man vältra över kostnader på länder som står utanför euro-samarbetet och själv slippa undan så billigt som möjligt.

Det är den neokolonialismen som Alliansregeringen med sin politik bejakar - vilket verkligen inte är en "allians för Sverige" utan en Allians m o t Sverige och för Tyskland.

Och detta, trots att Anders Borg lovade: "Svenska skattepengar kommer inte ifråga för någon form av nödlån, betonade Anders Borg i dag."
(16 mars 2010) http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304

Anonym sa...

Mona Sahlin: "Vi är tre jämbördiga partier" om samarbetet med extremistpartierna. Hur långt tillåter (s)-väljare att förfallet får fortgå. Skall (s) under 20% i valet eller räcker det med 30%?