2010-05-19

Centerpartiet presenterar supermiljöbilspremie

Centerpartiet presenterar i dag rapporten ”En grön bilpark – Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället” med ytterligare åtgärder för att resa på klimatets villkor. Man vill att Sverige ska vara en förebild och föregångare genom att vi ställer krav och stimulerar fram ny teknik och bilar som kör på miljövänliga bränslen.

På DN Debatt lägger Maud Olofsson och Andreas Carlgren idag fram konkreta förslag på hur bi ska kunna ställa om bilparken radikalt. Det viktigaste är förslaget om en supermiljöbilspremie:

"En grön bilpremie på 30 000–50 000 kronor bör införas för konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Premien ska vara teknikneutral under utsläppskravet på 50 gram, men stimulera till inköp av bil som drivs av den allra senaste tekniken, i dagsläget el- och laddhybrider. Tekniken är ny och dyrare och premien behöver vara avsevärt högre än tidigare miljöbilspremie."

Det är mycket positivt att man väljer att stödja utsläppsminskning och inte specifik teknik i detta förslag. På så sätt kan alla biltillverkare på marknaden konkurrera om att hitta lämpligaste teknik.
- - -
Kolla Politometern och Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

10 kommentarer:

Anonym sa...

Men frågan är om alliansen stödjer detta, eller är ni splittrade?

Annars är det ju bra att ni stödjer mona Sahlins vision från 2005 om ett sverige som inte är beroende av fossila bränslen 2020.
/Daniel

Albin Ring Broman sa...

Daniel: Får Centerpartiet inte presentera egna förslag längre? Skärp dig. Sahlin och Socialdemokraterna är bra på visioner, men dåliga på att genomföra dem. Till skillnad från henne presenterar Centerpartiet förslag på lösningar samtidigt som man presenterar visionen. Det är någonting för Sveavägen att fundera på.

Anonym sa...

@Albin

Nej, med tanke på hur Alliansens medlemmar hela tiden raljerar över dom rödgröna skulle vara oeniga, så tycker jag att centerpartiet inte kan presentera sina egna förslag längre. Om inte miljöpartiet får ha en egen åsikt, så borde rimligtvis inte heller centerpartiet ha ett.

För övrigt så är ju faktiskt detta med 105 öre högre bensinskatt något som många centerpartister förnekar när partiet står bakom det via förtroenderådet.
/Daniel

Anonym sa...

@Albin

För övrigt så hade Sahlin en genomförandeplan:
http://www.dn.se/debatt/oljan-ska-vara-borta-fran-sverige-ar-2020-1.393890
/Daniel

Albin Ring Broman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Albin Ring Broman sa...

Okej, så din kommentar ska betraktas som någon form av pay back? Tack för klargörandet, då vet jag hur jag ska förhålla mig till den.

Utan att påbörja en diskussion om vad Centerpartiet faktiskt har beslutat eller inte beslutat om de där 105 örena, så är ju den viktigaste poängen i sammanhanget att Centerpartiet står för grön skatteväxling medan vänsterpartierna står för röda skattehöjningar. Det är den skiljelinjen som är den viktiga.

Anonym sa...

En bra förslag tycker jag, då ska vi bara ha el att stoppa in i bilarna.

Transportsektorn kräver ungefär lika mycket energi som kärnkraften motsvarar. Därför är det bra att Centerpartiet börjat öppna för att förlänga denna vår andra hälft av elproduktionen.

Tillsammans kan nog vi i Alliansen komma fram till en bra lösning, där vi i snabbare takt kan fasa ut bensinbilarna samtidigt som det finns el att "tanka" dem med.

De rödröda vill minska Sveriges utsläpp med ytterligare 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020, jämfört med Alliansregeringen.

Problemet är att det motsvarar halva transportsektorn.

49 öre höjd skatt på bensin/diesel kanske låter högt, men det kommer inte skapa fler elbilar. Det är inte radikalt nog. Faktum är att deras lösning är helt orealistisk om man inte helt sonika förbjuder hälften av lastbilarna. Men vi kan ju inte köpa mat för bara varannan dag, eller kläder för den delen.

Dessutom, eftersom de rödröda vill stänga kärnkraften har de ingen lösning på var all denna extra el ska komma ifrån.

Min förhoppning är att det gammalmodiga kärnkraftsmotståndet inom Centerpartiet ger med sig så att Sverige får en långsiktigt hållbar politik för lägre utsläpp.

k sa...

Varför ska Centern ta 30000-50000 kronor från oss som valt bort bilen helt och ge till de som väljer att ha bil?

Varför vill du straffbeskatta de som väljer att cykla Per?

Vill du ha en bil så får du väl för helvete betala den själv.

viktorj sa...

Energimyndighetens och elbranschens bedömning är att om huvuddelen av personbilstransporterna idag skedde med el skulle elanvändningen bli i storleksordningen 10-15 TWh. Det är relativt låg andel av Sveriges totala elproduktion. Bara planeringsramen för vindkraft till år 2020 uppgår till 30 TWh.

Miljöbilspremien innebär knappast att en person köper en bil istället för att inte göra det, men däremot att han eller hon väljer ett mer miljövänlig bilalternativ.

k sa...

viktorj: var det ett svar till mig? Lyssna nu. Om staten ska skänka bort 30000-50000 kronor till Per Ankersjö så måste pengarna komma någonstans ifrån. Vi som valt att inte ha bil ska tydligen vara med och pröjsa 30000-50000 pix till Per för att han vill ha en ny bil. Är det verkligen Centerpartiets politiska förslag? Det låter helt sjukt.