2010-04-17

Öka det kvinnliga företagandet och rädda kommunal service

För en tid sedan presenterade SKL en spektakulär analys som visade att skatten skulle behöva chockhöjas i svenska kommuner. Undersökningen försvann i debatten efter det att den granskats och man kunde visa att den byggde på ambitionshöjningar samtidigt som man antog att produktivitetsökningen i sektorn var noll. Ingen bransch, inte ens träskomakare har noll produktivitetsökning. Antagandet visar på en märklig inställning till hur kommunal service ska produceras.

Lösningen på kommunernas utmaningar är förstås fortsatt förnyelse. Kommuner som arbetat med konkurrensutsättning av kommunala verksamheter kan vittna om hur det leder till att kommunmedborgarna får mer service för pengarna. Den kommunala egenregin med politisk styrning är inte optimal för att producera välfärd. Däremot skulle den kunna vara optimal för att beställa välfärd.

Detta är förstås inget nytt. Det är en utveckling som pågått i borgerligt styrda kommuner sedan 90-talet. I Vaxholm där jag satt i kommunstyrelsen på 90-talet, gick vi före och införde den så kallade kundvalsmodellen. Vaxholm är en liten kommun och stod då inför stora utmaningar. Utan konkurrensutsättningen och produktivitetsökningen/ effektiviseringen som modellen ledde till hade inte Vaxholm klarat ekonomin.

Men det främsta skälen till att införa konkurrens och låta privata företag producera välfärdstjänster är inte ekonomi eller effektivisering, utan valfriheten och det engagemang den leder till hos föräldrar, elever, anhöriga och andra som nyttjar kommunens service.

Eftersom arbetena i kommuner och landsting till stor del utförs av kvinnor så är också privatiseringen en jämställdhetsreform. Det är dels en möjlighet till ökat kvinnligt företagande, dels en möjlighet för de många kvinnor som arbetar i exempelvis vården att göra lönekarriär genom att kunna byta arbetsgivare.

Valet i höst har flera stora skiljelinjer mellan blocken. Detta är en; valet står mellan förnyelse och frihet att välja - eller att slänga in allt högre skatter in i ett svart kommunalt hål utan slut.

Läs gärna TCO:s visionslösa gnäll på DN Debatt idag och sätt det gärna i relation till Thomas Gürs klokt formulerade  kolumn på SvD:s ledarsida.
- - -
Bloggar: Peter Andersson, Röda Berget (som båda kör på det uppenbara s-spåret ;)
- - -
Andra bloggar om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: