2010-01-21

Stockholm - Grön metropol

SvD skriver om ett förslag som är utarbetat av Centerpartiets arbetsgrupp för Gröna städer som jag leder och där bland andra Fredrick Federley också ingår. Förslaget innebär att de riksintressen för kulturmiljövården som finns i många stadskärnor ska slopas. Bevarandesträvandena har gått så långt att de på ett tydligt sätt både hämmar utveckling och det lokala självstyret.

I Stockholm yttrar det sig som ett skyskrapeförbud som länsstyrelsen bevakar. I värsta fall kan det leda till att länsstyrelsen tvångsförvaltar staden som man gjorde med Eslöv när kommunen där ville riva en del av en gammal förfallen spritfabrik samtidigt som man byggde bostäder och restaurerade delar av fabriken.

Stockholm ska byggas tätt men också varsamt och vackert. Vi måste tillåta fler arkitektoniska uttryck. Det handlar inte om klararivningar, Manhattan eller skyskrapor på Djurgården (som det står i bildtexten). Men det kan handla om några högre hus i på en kommande överdäckning av spåren norr om Centralen, dvs området som kallas Västra City.

Mer om mina tankar hittar du här eller här.

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers, som är mycket kunnig i dessa frågor skriver för YIMBY här.
Läs mer om hans bok "Övergivna planer" här, där du också kan beställa den. Rekommenderas!
- - -
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: