2009-02-11

Hur ställer sig LO till Sahlins energiförhandling med Maud?

Nu i morgon, torsdag 12 februari klockan 14.30 kommer företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till de samtal med regeringen som energiminister Maud Olofsson utlyst mot bakgrund av klimat- och energiuppgörelsen som Alliansen träffade förra veckan.

Vad har de med sig? Det undrar nog inte minst alla de som arbetar i basindustrin. Eller alla villaägare, bilister, investerare i vindkraft och annan energi. Jag tror hela svenska folket undrar. Men särskilt undrar nog LO-medlemmarna som är särskilt beroende av en vettig energipolitik med långsiktiga spelregler. Och vad säger LO:s företrädare?

Med några undantag - ingenting. Pappers och IF Metall är tydliga. "Socialdemokraterna måste göra upp med regeringspartierna så att ny kärnkraft blir möjlig", säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande. Metallordföranden Stefan Lövén sa så här i en webbsändning från Södertälje och Scania förra veckan:

"- Om nu de fyra allianspartierna kommer överens så är det ett annat läge, och vi måste alla bjuda till för vår välfärd och sysselsättning. Då kan man fundera på hur man kan få med de olika energislagen på ett bra sätt, så att vi ser att det finns förnyelsebart med: vindkraft, solkraft, vågkraft och att utveckla vattenkraften. Och så finns det en tredje källa som vi inte kan tänka bort. Kan man då begränsa den till de platser det ska vara på, eller hur många reaktorer ska det vara? Vi får alla se till att bjuda till här."

Transports vice ordförande Martin Viredius säger till LO-tidningen:

"- Att ersätta befintlig kärnkraft med ny kan bli nödvändigt. Det finns inget egenvärde i att bygga nya kärnkraftverk. Men vi måste ha ström. Det behövs ordentliga utredningar om hur vi ska klara att leverera el i framtiden inte bara till hushåll och basindustrier utan också till hela fordonsflottan. Och då handlar det om miljontals bilar."

Vad säger övriga förbund? Vad säger Wanja Lundby Wedin? Är partitaktiken viktigare än jobben? Är det OK att vara tyst när man har detta ställningstagande att leva upp till:

"LO anser att på lång sikt bör all energiförsörjning vara förnybar. Eftersom kärnkraften svarar för närmare hälften av vår elproduktion är den dock nödvändig för överskådlig tid. Nuvarande kärnkraftverk bör bibehållas så länge de motsvarar högt ställda säkerhetskrav. En viss uppgradering av befintliga verk är dessutom möjlig och bör genomföras. LO utesluter heller inte viss nyinvestering, men den frågan bör bedömas utifrån kommande elbehov, alternativens möjligheter och kostnader samt våra möjligheter att effektivisera användningen utan att produktion och välfärd hotas."

Så upp till bevis! Var står LO? Var står förbunden? Vilket mandat ger ni Mona Sahlin när hon träffar Maud Olofsson? Har hon ert stöd att villkora överläggningarna med Miljöpartiets kärnkraftsavvecklingslinje? Hur många jobb är det värt?
- - -
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Grottolle sa...

Jag tycker det är mera intressant hur Centerväljarna ställer sig till Centerns byggande av nya kärnkraftverk. Tycker när man lyssnar på centerväljare och läser
insändare i tidningen att det inte verkar vara så förankrat bland medlemmarna

Anonym sa...

Jag är stolt socialdemokrat sedan mer än 20 år. Frågan är hur länge till??? Nu hoppas jag på Lo.

lars sa...

Hörrudu grotolle. Två saker ska du veta! Ett: det blir knappast några kärnkraftverk av detta. Två: städa framför egen dörr. TACK!

Anonym sa...

Forslag att stoppa svensk export i nagon form ar sa dumt att man inser direkt vem som kommit med det.
Partiledningen borde beordra henne halla tyst i fragor hon inte begriper.
Dvs total tystnad

Grottolle sa...

lars..

Varför skulle det inte bli 10 nya kärnkraftverk. CENTERN vill ju sälja åt övriga Eu elen från kärnkraftverken. För att få upp energipriserna här hemma.

Vet inte vad du menar med att städa fram för egen dörr?