2008-08-29

Kan man skilja ut transittrafiken?

Frågan ställdes av Staffan Danielsson. Nilsson: Ja, när det gäller IP-trafik. Kvarnström: ja men det kostar mer. Nordqvist: FRA förhåller sig till det politikerna beslutar och agerar utifrån det.

2 kommentarer:

tor sa...

För att förstå svaret måste man ju först förstå frågan. Hur definieras "transittrafik"?

Om två personer i Sverige skickar varandra meddelanden som reläas av utländska tjänsteoperatörer är det då att definiera som transittrafik om meddelandet på sin väg passerar Sverige? Det är ju naturligtvis mycket lättare att svara jakande på frågan om huruvida urskiljning är möjlig om man använder en definition på transittrafik som även täcker viss helsvensk kommunikation inom landet.

tor sa...

Enligt Magnus Persson svarade Kvarnström nej på frågan om det går att skilja ut transittrafiken för reläade kommunikationsprotokoll (t ex. e-post).