2008-08-21

C säger nej till massavlyssning av svenskar

Det har varit frustrerande att inte kunnat berätta om de prestigelösa och givande samtal vi haft mellan FRA-kritiker och partiet under sommaren. Nu har företrädare för riksdagsgruppen talat med SvD och offentliggjort huvudinriktningen i det förslag vi diskuterat.

Vi har under sommaren träffat ett antal tekniska experter från IT-säkerhetsföretag, trådägare, operatörer och FRA. Utan att gå in på vem som sagt vad, kan jag säga att vi dragit slutsatsen att det är fullt möjligt att separera svensk trafik (avsändare eller mottagare i Sverige) från transittrafik.

Hur det ska utformas exakt är en fråga att diskutera vidare. Huvudspåret i den diskussionen är givetvis att inte ge FRA tillgång till trafiken alls. Själv tycker jag att man ska prova möjligheten att göra det olagligt för operatörer att lämna ut denna trafik. Men detta är förstås något man måste utreda vidare.

Det viktiga idag är att vi har ett regeringsparti som slagit fast att man inte vill massavlyssna svenskar. Detta måste få ordentliga följder för den vidare hanteringen.
- - -
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , ,

23 kommentarer:

Mary sa...

Om man kommit på en mäjlighet att avskilja svensk trafik från annan på internet så är det en revolutionerande upptäckt...

Jag tror inte på den förrän jag sett den...

JOCA sa...

Det var ju tråkigt att det var Staffan som uttalade sig (i P1). Han passade på att förminska ert förslag rejält. Med honom som vän behöver ni inga fiender.

Mats sa...

Den springande punkten är ju om FRA får tillgång till trafiken eller inte. Får den det innebär ju förslaget ingen förändring jämfört med lagen eftersom det då bara handlar om en sökparameter (dvs FRA skall efter att den fått trafiken filtrera bort svenska IP-nummer).

Tyvärr uttrycker ni er lite dunkelt i artikeln men du som var med i gruppen som utformade förslaget borde veta.

Innebär förslaget att FRA får koppla upp sig på kablarna eller ej?

Anders Hansson sa...

Enligt FRA-lagen får FRA dela med sig av all trafik (även sådan den inte själv får spana på) till utländska sammarbetspartners som NSA.

Hur ser ni på det? Innebär ert förslag förbud mot att FRA delar med sig av trafik som rör svenskar?

perankersjo sa...

Jag har lyssnat på expertisen och dragit slutsatser utifrån det (liksom Danielsson). Nu gäller det att få till en utredning i enlighet med detta förslag, som klargör alla detaljer.

Detta är inte slutet, utan en början på det jag hoppas blir nästa nivå i behandlingen av den här frågan. Dödläget är brutet. Nu gäller det att driva på regeringen så att man öppnar upp frågan som C-riksdagsgruppen (och förmodligen andra?) vill.

Vad jag anser om FRA:s tillgång till signaler framgår i bloggposten. Nu är det bara att driva på i den frågan. Om det finns bra förslag så tar jag gärna emot dem.

mats sa...

Du uttrycker dig som en kinesisk spåman:-)

Är det så svårt att svara på om centern tycker att FRA skall få en kopia av trafiken eller ej?

Federley säger att det nya förslaget inte innbär massavlyssning, det skulle innebära att FRA inte får koppla upp sig på kablarna eftersom det då skulle vara frågan om massavlyssning. Federley är ju som vi vet inte pålitlig i denna fråga så jag skulle vilja ha ett svar från dig.

Marius H sa...

6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation "De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns"

Vill centern riva upp lagen på denna punkt eller ej? Det är huvudfrågan.

perankersjo sa...

Hmmm en sak till.

Jag har lärt mig en sak i den här debatten, nämligen att alla utspel granskas mycket kritiskt och att förtroendet för de politiska partierna i FRA-frågan inte direkt är på topp. Det är ett risktagande för en politiker att yttra sig om FRA-lagen idag, oavsett vad som sägs.

Därför förväntar jag mig en debatt om trovärdigheten i detta utspel och vad regeringen kan tänkas göra och vilka strategier som kan ligga bakom det ena eller det andra.

Mitt uppsåt är ärligt och min bedömning är att det gäller riksdagsgruppen också. Men detta får var och en värdera själv.

Jag hoppas bara att så många som möjligt tar chansen nu när det blivit en öppning i frågan - att föra debatten vidare.

perankersjo sa...

Mats och Maurius,

Jösses, kom ihåg jag kan inte tala för hela partiet. Jag har förhandlat i egenskap av kritiker av FRA-lagen.

Vi har inte gjort en egen utredning i frågan. Detta är ett inspel och exakt vilka ändringar som måste göras kommer nog att visa sig i debatten idag och dagarna framöver.

Min uppfattning (och så har jag fattat intentionen i de samtal vi haft i sommar) är att medborgarnas förtroende är viktigt när det gäller signalspaningen. Förtroendet för FRA är inte stort och därför måste medborgarna på något vis garanteras att de "svenska" signalerna inte hamnar hos FRA.

Om det kräver att man "river upp" lagen i vissa delar så är det så man får göra enligt mig.

Andreas Pettersson sa...

Hej Per!

Tack för ert engagemang. Personligen kan jag bara acceptera FRA-lagen med denna reservation: Den rivs upp från grunden. Fullständigt.

Sedan tar man individens rättighet till integritet och håller den i fokus när man gör en lag, istället för att hålla en organisation i centrum. Istället för att försöka plåstra integritet runt en lag, så ska man försöka plåstra organisationen runt människans rättigheter istället. För det är väl detta som är det rätta i fredstid?

Riv upp. Gör om. Gör rätt.

Mvh
Andreas Pettersson

Andreas Pettersson sa...

En annan sak Per (förlåt detta extra inlägg)..

Staffan Danielsson säger i SvDs intervju att ".. Tyvärr kan det behövas en möjlighet till spaning även i en och annan svensk dator, om till exempel terrorhot planeras".

Om man nu inte avlyssnar trafik till eller från Sverige (har fortfarande inte klart för mig om detta ens är tekniskt möjligt att särskilja), hur ska man då veta om svenska datorer innehåller information om terrorhot? Med terrorhot förmodar jag betyder det odefinierade "yttre hoten", vilket är vidöppet för ändamålsglidning. Och "Centerpartiet konstaterar emellertid att det inte räcker att spana enbart på utländsk trafik" gör inte saken bättre.

Det verkar som det här förslaget är ännu ett utspel av att sätta en ännu roligare hatt på grisen för att ge den ett bättre utseende; i slutändan är det ändock en gris.

JOCA sa...

Det kanske inte handlar så mycket om utländska eller svenska "signaler". Jag tror att det är större än så. FRAs uppgifter måste re-definieras. FRA måste uteslutas från möjligheten att hantera "interna hot" - det är polisens och SÄPOs uppgift; och de ska inte "gå och shoppa" information hos FRA.

Många har sagt det förut - skilj på militära försvaret och dess underrättelsetjäns från polisen och dess underrättelsetjänst.

Det är alldeles för lätt för militärt kopplade organisationer att få för sig att krigets lagar gäller ("kriget mot 'terrorn'"), och inte fredens lagar. Polisen har inga sådana tankar. Deras huvudsakliga verkan är i fredstid med fredstida lagar.

Först då tror jag det kan bli något slags förtroende för vad signalspanarna ägnar sig åt.

kanalen sa...

Hej Per,
Tack för dig engagemang. Tyvärr så tycker jag att det verkar som om Centern missat huvudfrågan som sammanfattas med att:

1. all utlandsgående trafik kopieras till FRA för analys.
2. all analys görs bakom lyckta dörrar av FRA.

Vad som sker i #2 i termer om filtrering etc. är faktiskt fullständigt egalt. Att föra diskussionen på den nivån skadar debatten mer än det hjälper.

perankersjo sa...

Mats:

Sorry, missade att svara på din viktigaste fråga. Jag har uppfattat det som att C inte vill skicka en kopia på all trafik till FRA.

Andreas:

Jag respekterar att du vill riva upp hela lagen. Jag håller nästan med dig helt men tror att man kan lösa massavlyssningen av svenskar genom att separera trafiken. Det skulle möjligen innebära att man delvis "river upp" lagen. Jag vill få det förslaget utrett i botten innan jag skriver under på att riva upp hela rasket.

Joca:

Det kan ligga en del i det du säger men jag tycker vi ska ta en sak i taget.

tvivlar sa...

Hej!
Kan ni inte lägga ut hela förslag på centerns hemsida så att man kan se hur ni tänker göra? Jag kollade nyss men hittar inget om vilka förändringar ni vill göra.

Spindoctor a.ka. alliansväljare mot FRA sa...

Per,
Du skriver: "Jag vill få det förslaget utrett i botten innan jag skriver under på att riva upp hela rasket."

När ska förslaget vara utrett innan du skriver under på att riva upp lagen? Före eller efter den allmäna motionstiden? Är detta ett ärligt förslag eller bara en avledningsmanöver för att splittra de sex folkpartisterna så att de inte gör upp med oppositionen på samma sätt som Federley gjorde den 18 juni 2008? Federley har i dagens tidning sagt att centerns förslag stoppar massavlyssningen. Kommer ni att vara för massavlyssning om regeringen inte lyssnar på er? Ska ni förhandla och diskutera utan att agera på allvar ända fram till lagen träder ikraft? Varför händer det inget i nätverket "Borgerligt Nej till FRA" där du är ordförande?

Spindoctor a.k.a. alliansväljare mot FRA sa...

Per,
En annan aspekt. Du skriver: "Jag vill få det förslaget utrett i botten innan jag skriver under på att riva upp hela rasket."

På hemsidan till "Borgerligt nej till FRA" kan man läsa:

"- Regeringen bör riva upp FRA-lagen redan i höst.
- Regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram en signalspaning och en underrättelseverksamhet som är acceptabel från integritetssynpunkt."

Har inte du skrivit under på vad "Borgerligt nej till FRA" står för? Du är ju trots allt nätverkets ordförande.

Anonym sa...

Det är viktigt att ni i fortsättningen tänker även på detta:

1. FRA måste förbjudas att inhämta och lagra svenska trafikuppgifter. Denna verksamhet (prop s 72) är tänkt att ske inom ramen för "metodutvecklingen", och har uppmärksammats av bl.a. Anne Ramberg.

Hittills tycks stora mängder trafikdata ha sanlats in med breda sökbegrepp och lagrats för framtida bruk.

2. Det ska inte vara möjligt för FRA att exportera svenska sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning.

3. FRA ska inte få hantera svensk trafik som inhämtats av annan stat eller organisation. Detta gäller även trafikdata.

FRA ska inte på något sätt kunna kringgå regelverket inom ramen för utlandssamarbetet. Det är oerhört viktigt.

Då regleringen av det utländska samarbetet diskuterats på Staffan Danielssons blogg, har han konsekvent hänvisat till kontrollstationen 2011. Det duger inte.

//Fredrik S

Rikard sa...

Transittrafik kan som du säkert vet vara svensk trafik den med.

Hur skulle man tekniskt filtrera bort det här då:

Jag mailar via gmail (USA) till min svenske kamrat i Finland. Mailet tar vägen genom Sverige (från amerikanskt IP till Finskt IP, transittrafik och FRA läser det).

Man vill filtrera bort trafik mellan svenskar.

Lycka till med det utan att läsa mailet, konstatera att du inte får läsa det och slänga det och låtsas som det regnar.

Anonym sa...

Bra centern nu känns det som att min röst inte var helt bortkastad i alla fall. jag ger er en chans att bevisa det nu så kör hårt.

Mats sa...

Staffan Danielsson som är centerns talesmann i denna fråga är i alla fall tydlig med:

1. All trafik skall kopieras till FRA, först sedan skall viss trafik skiljas av och inte bearbetas vidare.

2. FRA skall ha möjlighet att avlyssna svenskar i vissa fall

Det innebär att centerförslaget både innebär massavlyssning och avlyssning av svenskar.

perankersjo sa...

Tack alla, speciellt Fredrik S för bra synpunkter.

Donsan sa...

Hela ideen att dra kablar från varenda svensk Internetoperatör direkt till FRAs datorer är befängt. Det finns inga garantier att givna löften kommer att hållas av en framtida (och kanske än mer odemokratisk) regering när FRA väl har möjlighet att ta emot och lagra i princip all internettrafik - Det hör till FRAs natur som spionorganisation att mycket sker utan insyn - vad än företrädare för svekpartiet - uh - Centerpartiet försöker inbilla oss. - Alla dessa politiker som försvarar och vill genomdriva lagen försöker helt enkelt föra oss bakom ljuset. De vill inte eller kan inte inse det uppenbara.

Måhända är Alliansen utsatt för hårda påtryckningar bakom kulisserna (tittar ut över Atlanten) som vi vanliga medborgare inte är medvetna om - Vad annars kan förklara denna envishet att till vilket pris som helst genomföra det hela? - Låt mig se - utbyter inte FRA "information" med USA i "kriget mot terrorism"? - Sanna mina ord - innan vi vet ordet av har Alliansen såld ut Sverige och införlivat oss med USA!