2008-07-08

FRA - Almedalens snackis

Det är ingen överdrift att säga att alla här i Almedalen pratar om FRA. De flesta tycker dessutom ungefär samma sak; dålig hantering, dålig lag.

Därför var det välkommet med Mauds ödmjukhet i gårdagens tal. Självklart ser jag det som ett problem att hon liksom resten av regeringen så styvnackat vidhåller det så sågade och illa omtyckta förslaget. Om detta får vi återkomma under sommaren.

Bra var också tydliggörandet om ett starkare, grundlagsskyddat integritetsskydd och en författningsdomstol. Och värderingsskiftet.

Partisekreterare Anders Flanking går tillsammans med Annie Johansson steget längre i en debattartikel i dagens GP där de bland annat kräver en sanningskommision om FRA:

"Redan på kort sikt finns dock saker att göra. Vi måste noggrant analysera domen Europadomstolen avkunnade den 1 juli. Hur förhåller sig den lag vi nu stiftar till den som domstolen ansåg bryta mot Europakonventionen och domstolens praxis?

Vidare bör en utredning tillsättas för att granska FRA:s tidigare verksamhet. En "sanningskommission" av denna art är också den viktig för att utröna om de anklagelser som nu är aktuella har en grund. Vår linje inför höstens riksdags- och regeringsarbete är en integritetsproposition. Den ska innehålla de förslag till förändringar som integritetsskyddskommittén lade fram i sitt slutbetänkande i januari i år och som nu remissbehandlas. Det är hög tid att den personliga integriteten ges en självklar och särskild plats i regeringsformens kapitel till skydd för mänskliga fri- och rättigheter - likt länder i vår omvärld måste den personliga integriteten grundlagsfästas. Debatten de sista veckorna om behovet av ett starkt skydd för den enskildes integritet bekräftar vår vilja."


Läs även PL&C, Oscar F, Helen T, Dick Erixon, Liberala Misantropen
- - -
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: