2008-06-23

Eftertanke från mig - och synpunkter från dig?

Nu har det gått en vecka sedan FRA-debatten kom igång på allvar. I onsdags togs beslutet och sedan dess har bloggdebatten rasat på. Under midsommarhelgen har jag funderat en del.

Jag har också pratat med folk som Björn som varit med och startat centeruppropet och läst inlägg som detta av Anders som gjort djupa intryck.

Besvikelsen på regeringen och allianspartierna är stor. Jag delar den. Frågan har hanterats illa från början. De politiska argumenten lyser med sin frånvaro och/ eller är svåra att begripa ur ett ideologiskt perspektiv, även för oss som är partiaktiva.

Centerpartiet har haft hög svansföring i integritetsfrågorna och förväntningarna var högre på oss än på andra – och mot den bakgrunden känner jag sympati med dem som visat sin besvikelse mot oss.

Stockholmscentern är emot FRA-lagen sedan vårt stämmobeslut i april 2007. Det står fast trots förändringarna som riksdagen röstade igenom. Integritetsfrågorna är viktiga för oss och vi inser att vi har en uppförsbacke när det gäller trovärdigheten. Ändå är vi fast beslutna att jobba vidare både med FRA-frågan och andra integritetsfrågor, precis som de centerpartister som dragit igång uppropet.

Jag skulle därför uppskatta att få ta del av dina tankar och synpunkter, du som röstat eller sympatiserar med oss – men även andra. Jag lovar att läsa allt, förmedla allt till Stockholmscenterns styrelse för diskussion – och dessutom att framföra synpunkterna till Centerpartiets ledning på riksnivån.

Eftersom diskussionsklimatet är lite uppskruvat här på bloggen (gäller även mina egna kommentarer) ber jag dig istället maila till adressen stockholmscentern@gmail.com. Om du skriver under med namn blir jag extra glad och lovar att svara också.

Jag hoppas på många åsikter som kan påverka hur Stockholmscentern ska arbeta vidare med detta*. Tack på förhand!
- - -
*) Jag har inga illusioner om att ni som är arga ska bli mindre arga av detta erbjudande, se det bara som en möjlighet att berätta vad ni tycker.
- - -
Några aktuella artiklar i ämnet: DN, SvD, SvD, Ledarbloggen, Johan Norberg, Sanna Rayman, Politikerbloggen, PL&C, HAX, HAX, MissBeserwisser, Ingerö, Ingerö, Stureplanscentern, $vensson, Erik Hultin, Dagens Media, Isobel, Oscar Swartz, NeoBlog, LouiseP, Opassande, MinaModerataKarameller, PromeMorian, SvD
- - -
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 kommentarer:

perankersjo sa...

Det är förstås helt ok att skriva kommentarer här men själva syftet med bloggposten är att få direktkontakt och konstruktiv feedback via mail.

Ulrika Ingemarsdotter sa...

Mycket bra initiativ Per!

Erik Hultin sa...

Klokt att välja ett gmail-konto med tanke på storleken. :-)

Hoppas att troll och liknande kan hålla sig ifrån att vräka in trams där och att det istället blir konstruktivt.

Stina sa...

Bra Per!

svenne sa...

Ok det var ett bra grepp. Jag ska fundera på att skriva en rad.

Oscar Fredriksson sa...

Bra Per,

Vi är ju tydligt emot FRA-förslaget inom Stockholmscentern och har ett tydligt mandat från våra väljare att driva integritetsfrågorna inom partiet.

Personligen har jag ännu inte riktigt "kommit igen" utan behöver nog sommaren för att fundera igenom både ett och annat. Det är dock tydligt att vår röst behövs och att vi måste driva våra frågor ÄNNU tydligare framöver...

Mvh
Oscar

I Heart Hammarby sa...

all respekt för det här initiativet!

Helen Törnqvist sa...

Konstruktivt, Per. Jag skriver om detta på min blogg:
www.helentornqvist.blogspot.com

Martin sa...

Om Centern åker ur riksdagen är ni varmt välkomna in i www.aktivdemokrati.se med era genomtänkta argument för och emot FRA-lagen.

perankersjo sa...

Tack för alla mail som nu börjar dyka upp i mailboxen. Många kritiska och samtidigt konstruktiva åsikter och förslag kommer in. Jag ska snart börja svara.

Jag ska också meddela att jag för ovanlighetens skull har modererat bort en kommentar som innehöll för många kraftord för att det ska kännas bra att publicera. Den var anonym så jag vet inte vem jag ska meddela men det tillkännages härmed i alla fall på detta sätt.

JOCA sa...

Jaa du Per. God lycka i det arbetet, måste jag säga. Liberalismen kanske inte är död ändå - men det krävs nog mycket intensivvård för att den ska ta sig upp på benen igen...

Om ni själva som är partiaktiva har svårt att förstå argumenten, så har vi som är icke-aktiva ännu svårare, förstås.

Att jobba vidare med FRA-frågan, ja det låter fint det - men hur, hur ska man kunna lita på partier, politiker och aktiva i landets ledning?
Det låter fint att säga "jooo, visst ska vi ha signalspaning" - men man måste fråga sig, vad målet är med signalspaningen. Vad betyder signalspaning överhuvudtaget?

Jag är rätt övertygad om att, hur mycket arbete ni än lägger ner i lagstiftning och integritetsskydd, vi är på väg mot ett övervakningssamhälle och en odemokrati av förfärande mått. Det kommer inte att finnas tillflykter någonstans för frihetliga och liberala tankar. Allt kommer att avlyssnas och människor kommer att straffas för sina åsikter.

Det kommer inte att hjälpa tyvärr; våra riksdagsmän må ha varit ovetande, men det som är gjort kan aldrig göras ogjort; nästa steg inom EU är att reglera bloggare som du och jag med allehanda regler och principer så att vi inte "förorenar cyberrymden". Hur ska våra riksdagspartier kunna stå emot och skydda Sveriges befolkning mot detta? Det ska en mycket bra förklaring för att jag överhuvudtaget ska få förtroende för det som jag röstade på i valet 06.

I korthet - FRA kommer att, som självständig myndighet, fullständigt strunta i vad riksdagen och hur riksdagen reglerar saker och ting hädanefter. När förbindelserna till "samverkanspunkterna" väl är dragna, är det för sent.

Vad ska man göra då?
1. Lägga ner FRA. Den myndigheten har inte bara förbrukat allt sitt förtroendekapital; den fyller heller ingen funktion, vare sig för rikets eller någon annans säkerhet.
2. Om man inte vill lägga ner FRA, uppmana samtliga operatörer att inte följa lagen och ta strid i domstol. En orättfärdig lag behöver inte följas.
3. Om man inte vill uppmana till lagbrott, ska frågan tas upp till folkomröstning. Detta är en sådan stor fråga, större än både kärnkraft och högertrafik, att en folkomröstning är berättigad.

Jag väljer att skriva min kommentar här, hoppas du inte ringaktar den för det.

perankersjo sa...

Tack JOCA. Vi är inte alltid överens om allting men vi har nog ofta liknande utgångspunkter i alla fall.

Jag tror att många nu ser det som att vi får kämpa för att återvinna vårt höga förtroende i integritetsfrågorna och det är fullt rimligt!

Fredrik L sa...

Ett naturligt avstamp inför fortsättningen är en sanningskommission som granskar FRA:s tidigare verksamhet. Det arbetet är helt nödvändigt och bör kunna ge nya insikter om hur signalspaningen fungerat i praktiken. Det blir sedan lättare att identifiera de integritetsproblem som är förknippade med en utvidgning av verksamheten.

Ett annat syfte med en kommission är att klargöra om FRA ägnat sig åt olagligheter eller opererat i en laglig gråzon.

Jag har inte riktigt fått klart för mig vilka initiativ regeringen tänker ta i den här delen. Det har talats om en utredning, men det måste bli en parlamentarisk kommission. Det är också viktigt att FRA-anställda befrias från sin tystnadsplikt, så att de kan tala öppet inför kommissionen.

Jonas sa...

En stor majoritet av riksdagens ledamöter tycks vara överens om att FRA ska ges rätt att spana i kabelnäten.

Men varför ge FRA ett generellt tillstånd att filtrera ALL gränsöverskridande trafik i kablarna? Det är ju fullständigt häpnadsväckande.

Justitiedepartementet framförde redan vid delningen av lagrådsremissen 2007 invändningar mot kabelspaningens omfattning. Man påpekade att det i andra länder ofta förekommer tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk. Det är något helt annat än det generella tillstånd som FRA får.

Har inte alliansen diskuterat sådana begränsningar? Man kan ju faktiskt skapa en lag som håller nere trafikvolymerna och minskar integritetsintrånget:

1) Begränsa antalet "samverkanspunkter", som FRA får koppla in sig på. Man kan t.ex. föreskriva att FRA bara får inhämta trafik vid en samverkanspunkt åt gången.

2) Tidsbegränsa tillstånden för kabelinhämtningen. Det kan handla både om hur många timmar per dygn som FRA får inhämta trafik, och tidsutdräkten för spaningen uttryckt i dagar eller veckor.
Tillstånden ska omprövas, och FRA måste vid varje tillfälle kunna visa på såväl underrättelsebehov som uppnådda resultat.

Det är fullkomligt absurt att en svensk myndighet ges möjlighet att filtrera all trafik hela tiden. Detta går att rätta till i tilläggsproppen i höst. Det måste ske.

perankersjo sa...

Jonas,

med reservation för att jag inte direkt är någon expert vad som är juridiskt möjligt i detta, så låter dina synpunkter vettiga.