2008-04-08

S osakliga propaganda om vårdvalet kom på skam!

Vi har hela vintern hört klagosången från socialdemokraterna. Om hur Vårdval Stockholm skulle drabba de mindre bemedlade delarna av länet. Bakom kritiken låg förstås vanlig partitaktik och ett hat mot valfrihet och privata vårdföretag.

Det var inte bara socialdemokraterna i landstinget som sjöng klagosång. Hela socialdemokratiska partiet mobiliserade bakom landstingspolitikerna. Även Mona Sahlin personligen fläckade sina händer i arbetet med att misskreditera alliansen i Stockholms läns landsting.

Nu sitter nog Sahlins strateger och mår dåligt. Idag kom siffrorna som visar varför Vårdval Stockholm är en succé. Tuillgängligheten har ökat. I just de områden som socialdemokraterna pekade ut har besöken ökat mest. Minst har besöken ökat på Östermalm, i Danderyd och i Täby.

Det är sällan verkligheten slår politiker på fingrarna med sådan kraft och tydlighet.

Stor heder åt Filippa Reinfeldt (m) och Gustav Andersson (c) som stod upp i stormen och tillhörde dem som allra hårdast försvarade reformen i media.
- - -
Läs även
Erixon
- - -
Andra
intressanta bloggar om , , , , , , ,

10 kommentarer:

Barack sa...

Grattis till att "Vårdval Stockholm" på många sätt verkar ha blivit en succé, men i http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_1108977.svd visas en del bristfälligheter som du bortser ifrån.

Helena Josefsson säger till SvD att vårdcentralen måste öka antalet snabba besök och minska antalet besök som kräver större uppmärksamhet för att den ska överleva rent ekonomiskt. Patienter som är svårt sjuka kommer, enligt Josefsson, att få en betydligt längre väntetid än de personer som har sjukdomar som går relativt fort att behandla.

Det är inte på något sätt acceptabelt att personer som har lite mer resurskrävande vårdbehov ska tvingas till att vänta längre än andra patienter. Detta är därför något som SLL måste titta närmare på och åtgärda så snabbt det är möjligt. Håller du inte med om det?

perankersjo sa...

Man ska inte basera beslut på enstaka röster och inlägg som Josefssons. Däremot ska man förstås som med alla större förändringar följa upp och utvärdera efterhand.

En effekt sägs vara att fler patienter får träffa läkare istället för telefonrådgivning med sköterskor. Det måste rimligen i så fall vara en välkommen kvalitetsförbättring.

patrik sa...

Det är för sorgligt att se sossarna "försvar". Nu ska man få det till att fler läkarbesök är dåligt!? De svårt sjuka, kroniskt sjuka får ju knappast sin vård i primärvården. Snacka om självmål. Vad sossarnas medlöpare i offentligvården anser är sen ganska ointressant. Hur mycket tror ni dom gillar konkurrens??

Anonym sa...

Nu förstår jag nog inte riktigt. Går Centerns politik ut på att flera ska vara sjuka så att de går till doktorn?

Anonym sa...

Att träffa en distriktssköterska kan vara väl så bra som att träffa en läkare. Det beror ju på vad man söker för. Dessutom saknar jag en självkritik hos alliansen. När deras rep intervjuas så är det 100 % rakt fram. Som om vägen mellan Stockholm och Arlanda skulle ha byggts utan avfarter. Man skiter i Solna, Sollentuna och Märsta. Om du förstår vad jag menar...

Barack Gater sa...

Om Helena Josefsson har rätt i att patienter med större vårdbehov får stå tillbaka så är det rimligt att SLL tar detta på allvar och genast börjar titta på det. Det är inte tillräckligt att luta sig tillbaka och säga att vi ska utvärdera det i efterhand. Under denna tid kommer ett x antal patienter att få bli lidande.

Det finns många kvalitetsförbättringar i systemet, men samtidigt finns det negativa effekter som SLL måste ta tag i direkt när man upptäcker att det uppstår. Det är inte acceptabelt att mer vårdkrävande patienter inte får rätt till den vård som behövs.

perankersjo sa...

Anonym #2: Nu var det telefonrådgivning det handlade om i exemplet. Självklart är ett läkarbesök bättre, kan du påstå annat?

Barack: Viktiga beslut måste förstås fattas med faktabakgrund och inte baserat på enstaka uttalanden i media. Det är en självklarhet.

Jag kan däremot förstå att oppositionen griper efter halmstrån just nu. Jag hör ingen tala om de saker Sahlin och andra från S har upprepat hela vintern.

Barack Gater sa...

Jag har aldrig sagt att beslut ska tas utifrån enskilda uttalanden i medier som Svenska Dagbladet. Däremot anser jag att det är ett orosmoment som SLL måste undvika om man ska kunna prata om en rättvis vårdmodell. Om det stämmer att mer resurskrävande patienter blir åsidosatta av kostnadsskäl så måste Vårdval Stockholm ses över. Håller du inte med om det, Ankersjö? Är det inte oroväckande om det visar sig att det korekkta uppgifter? Tycker du att SLL ska titta närmare på detta och se om det är korekkt?

perankersjo sa...

Barack, jag har svarat på frågan och gör det inte igen.

Jag tycker det är angeläget att oppositionen nu reviderar sin hållning till Vårdval Stockholm. Jag skulle gärna vilja höra hur man ser på gårdagens siffror och faktumet att man spritt falsk propaganda under hela vintern.

Barack Gater sa...

Ankersjö,

Nej, du har inte besvarat frågan på hurvida du är beredd att kräva att SLL undersöker om det stämmer. Istället har du sagt att man inte kan basera beslut på enskilda uttalanden i medierna. Det är en viss skillnad.